Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Praktyczne wskazówki krok po kroku jak napisać prawidłowo pozew o rozwód

Pozew o rozwód powinien składać się z trzech części: oznaczenia sądu i stron, z podania żądań (petitum) oraz z uzasadnienia. Poniżej krok po kroku opisujemy jak to powinno się prawidłowo wypełnić pozew.
Na wstępie podkreślić należy, że pozew rozwodowy powinien byś jasny co do stanu faktycznego oraz zawierać sprecyzowane oczekiwania powoda – małżonka wnoszącego pozew do Sądu o rozwiązanie związku małżeńskiego. Pozew wnosi się do Sądu Okręgowego. Opłata od pozwu wynosi 600 zł. Do pozwu rozwodowego konieczne jest dołączenie oryginalnych dokumentów takich jak: akt skrócony małżeństwa, akty skrócone urodzenia dzieci. Pozew wraz z załącznikami składa się w dwóch egzemplarzach.
W pozwie należy podać przyczyny i fakty świadczące o faktycznym wygaśnięciu więzów uczuciowych, fizycznych i ekonomicznych, które przestały istnieć między małżonkami od około roku. W wyjątkowych przypadkach może to być okres krótszy ale nie mniej jednak niż 6 miesięcy. W pozwie należy zdecydowanie podkreślić, że uczucie między małżonkami wygasło, brak jest pożycia fizycznego, brak jest wspólnego spędzania czasu, wspólnych znajomych i zainteresowań. Każdy z małżonków prowadzi własne wydatki i nie konsultuje ich z drugim małżonkiem. Faktycznie wszelkie więzy zostały zerwane i w ocenie małżonków stan ten jest trwały i nieodwracalny.
W pozwie należy wskazać świadków z podaniem ich aktualnych adresów zamieszkania na potwierdzenie przytoczonych w pozwie okoliczność świadczących o przyczynach rozkładu małżeństwa. Można również określić sposób powierzenia i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron, ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka, terminy odwiedzin, spotkań, wakacji i świąt jak również ustalenie udziału pozwanego w kosztach utrzymania i wychowania dzieci. Należy pamiętać, że nawet gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków rozwód może nie być orzeczony, jeżeli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dlatego małżonkowie muszą określić wzajemne relacje w zakresie opieki nad dziećmi i starać się aby ich rozstanie wpłynęło w jak najmniejszym stopniu na dalszy prawidłowy rozwój i edukację dziecka.
Poniższy szczegółowy opis jest przygotowany dla osób które korzystają z generatora pozwu pluslex.pl


Jak się rozwieść się z obcokrajowcem spoza Unii Europejskiej w Polsce?

W ostatnich kilkunastu latach można zaobserwować, że małżeństwa międzykulturowe z cudzoziemcami spoza Unii Europejskiej stają się coraz częstszym zjawiskiem. Niemniej jednak odmienne tradycje, kultura czy też religia stają się dla nich źródłem konfliktu i barierą do niepokonania. Wtedy jedynym rozsądnym rozwiązaniem małżeństwa jest rozwód. Kiedy nastąpi moment decyzji o zakończeniu małżeństwa powstają pytania i wątpliwości: w którym kraju się rozwieść? który sąd będzie bardziej dla nas przychylny: polski czy sąd małżonka obcokrajowca? lub który sąd będzie tańszy i szybszy?